Pakiet opracowany w odpowiedzi na Państwa potrzeby z zakresu ewaluacji w ZL.

Niezależnie od tego, czy zamierzajš Państwo rozszerzyć zakres testów rekrutacyjnych, czy też majš Państwo inne rodzaje ewaluacji do wykonania, Pakiet ZL stanowi odpowiednie rozwišzanie.

Pakiet ZL składa się z 16 modułów testowych, z których mogš Państwo łatwo skorzystać w ramach prowadzonej polityki ZL lub podczas działalnoœci doradczej.

Opracowany w trosce o jakoœć oraz efektywnoœć pakiet ZL dostosuje się do specyfiki projektów, tak aby dać Państwu maksimum korzyœci.


:
1 produkt
1 produkt