Kompletny zestaw testów rekrutacyjnych

​​
Wszystkie rozwiązania dotyczące ewaluacji Zasobów Ludzkich, testów rekrutacyjnych, testów osobowośœci, zarządzania talentami.

Nasz katalog testów, przeznaczonych dla osób zawodowo zajmujących się Zasobami Ludzkimi, jest odpowiedzią na Państwa potrzeby z zakresu rekrutacji, ewaluacji osobowoœści, uzdolnień dotyczących poszczególnych zawodów oraz wykrywania potencjalnych talentów i zarządzania nimi.


Od 30 lat SIGMUND specjalizuje się w testach osobowośœci oraz psychologicznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, bilansów kompetencji, zarządzania i rozwijania talentów.


Testy są proste i skuteczne:
Nasze oprogramowanie jest przeznaczone dla profesjonalistów z zakresu Zasobów Ludzkich - umożliwi ono Państwu intuicyjne i szybkie działanie. Wszystko zajmie najwyżej kilka minut.

Nasze testy można przeprowadzić i wykorzystać online niezależnie od rodzaju komputera, tabletu lub telefonu z dostępem do Internetu.

Pod koniec testu, od razu otrzymują Państwo dostęp do jasnych i czytelnych zestawień, łatwych do wykorzystania podczas rozmów dotyczących poszczególnych cech, a także ułatwiających podjęcie decyzji.


Zastosowaliœmy następujące rozwiązania z zakresu ewaluacji:
Nasze testy osobowoœściowe są używane podczas rekrutacji, a także odnośœnie do wszystkich potrzeb z zakresu ewaluacji Zasobów Ludzkich: rozwoju zawodowego, mobilnośœci wewnętrznej, audytu zespołowego, rozwijania poszczególnych umiejętnośœci, wykrywania potencjalnych talentów, oceniania ryzyka, rocznej ewaluacji...

Nasze testy rekrutacyjne stanowią wiarygodne i obiektywne narzędzie wspierające, które pomoże prowadzić rozmowy w optymalny sposób i uwiarygodnić podejmowane decyzje.

Towarzyszymy Państwu w przeprowadzanych ewaluacjach poprzez najbardziej kompletny na rynku zestaw testów. Proponujemy także Państwu udział w szkoleniach z zakresu interpretacji wyników i wykorzystania testów w celu ustalenia najlepszej techniki prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. I wreszcie, nasi konsultanci mogą doradzić Państwu co do wyboru i personalizacji testów oraz tworzenia referencyjnych zawodów.


Testy są zatwierdzane:
Dzięki ponad milionowi przeprowadzonych testów, SIGMUND jest œświatowym liderem testów dla osób zawodowo zajmujących się Zasobami Ludzkimi oraz agencji zatrudnienia. Wszystkie nasze testy psychometryczne są opracowane w oparciu o metodologię naukową, którą systematycznie doskonaliliœmy w ciągu ostatnich 30 lat. Wszystkie nasze testy stanowią przedmiot prac opartych na wzorcu, zatwierdzeniu i zapewnieniu wiarygodnośœci.
Nasze testy rekrutacyjne są tłumaczone, zatwierdzane i opierane na wzorcu w ponad 30 krajach.

Odkryj nasze testy rekrutacyjne...
Odkryj nasze testy, żeby przywiązać do siebie utalentowanych pracowników...
Dostęp do platformy zarządzania ewaluacjami...
Jest Pan/i osobą prywatną, proszę przystąpić do testu..