• Compare suddenly the skills of your applicant (blue) according to the job profile (yellow).
 • Identify strengths and weakness of your applicant on graphics.
 • Rank your finalists applicants in order of most and less adapted for the job profile.
 • Graphically analyze the strengths and weaknesses of your candidate.
 • Guide of interview with original questions to ask to rank every different skills.
 • Spot easily the important standards for each job profile.
 • Print expert report of each applicant to ease your final decision.
 • Compare easily results of the test and auto-evaluation of the applicant.
 • Compare your different finalists in relation to the job profile.
 • Applicant answers to the questions by himself.
 • Hundreds of questions are available to gauge key-skills for employment.
 • As well as questions of personality as intelligence.
 • More than 300 job standards are available to evaluate your applicants.
 • In a few clicks, adapt our job standards to your specificities.
 • Then, compare your applicant to job standards with online graphic.
 • Graphic under shape of radar is readable so easily, where applicant (violet) overlaps with job profile (yellow).
 • Accurately measure the skills of your candidates against the skills of the job...
 • And represent these skills with easy to read and understand graphs.
 • Who put immediately highlight the strengths of your candidates...
 • but also their weaknesses.
 • Results that you can use as a score.
 • Or graph easy to read and interpret....
 • You can fully configure it according to your way of working....
 • and preferences...
    

Przyjazny interfejs.
              Nadzwyczajna efektywnoœść.
                            ‎Wyjątkowo łatwa obsługa.


Nasze oprogramowanie to wysokiej jakości połączenie funkcjonalnośœci, efektywnoœści, wiarygodnośœci testów do ewaluacji i rekrutacji. Dzięki regularnym aktualizacjom, nasze moduły analizy pomagają Państwu szybko i łatwo zrealizować ewaluacje jakoœściowe.

Proszę porównać nasze moduły z innymi testami, będą Państwo zaskoczeni różnorodnoœścią funkcji naszego oprogramowania.

Oprogramowanie zawiera następujące moduły:
Moduły do porównania kandydata z profilem stanowiska
 Moduł "Radar"
‎Proste porównanie kandydata z profilem stanowiska
 Moduł "Róża"
Identyfikacja mocnych i słabych stron kandydatów na dane stanowisko
 Moduł "Camembert"
Uwypuklenie kluczowych kryteriów stanowiska
 Moduł "Pączek"
Zaznaczenie punktów do sprawdzenia podczas rozmowy
 Moduł "Histogram"
Wszystkie informacje są zebrane w jednym miejscu (wynik w teœście, autoewaluacja kandydata, profil stanowiska), tak aby mogli Państwo łatwiej podjąć decyzję
 
 
Moduły opracowanych raportów i dokumentów
 Moduł "Raport eksperta"
Raport eksperta o kandydacie
 Moduł "Przewodnik użytkownika"
Osobisty przewodnik użytkownika
 Moduł "Raport kandydata"
Raport do przekazania kandydatowi
 Moduł "Analiza eksperta"
Analiza wyników testu opracowana przez eksperta, dla ułatwienia Państwa własnej analizy
 Moduł "Wyniki testu"
Dokument tekstowy wraz ze wszystkimi opracowanymi informacjami
 
 
Moduły do łatwej interpretacji wyników testu
 Moduł "Słupki"
Wyniki testu w słupkach
 Moduł "Gantt"
Wyniki testu w diagramie Gantta
 Moduł "Histogram"
Porównanie wyników testu i tego, co myœli o sobie kandydat (autoewaluacja)
 Moduł "Histogram połšczony"
Najlepszy wynik z testu i samooceny kandydata
 Moduł "Umiejętnoœci na rozkładzie Gaussa"
Wyniki testu na wykresie Gaussa
 
 
Moduły do porównania wielu kandydatów
 Moduł "Radar"
Porównanie wielu kandydatów z profilem stanowiska
 Moduł "linia"
Porównanie na wykresie stopnia dopasowania kandydatów do okreśœlonych zawodów i zaznaczenie najlepszego kandydata na stanowisko
 Moduł "Rozkład Gaussa"
Stopień dopasowania kandydatów na stanowisko w sposób syntetyczny
 Moduł "Piramida"
Ułożenie kandydatów od najlepszych do najsłabszych na dane stanowisko
 
 
Moduły do stworzenia własnych kryteriów (makrokryteriów), poprzez łączenie kryteriów
 Moduł "Histogram"
Wyniki makrokryteriów do szybkiej analizy             
 Moduł "Wykres pudełkowy"
Wyniki makrokryteriów do szczegółowej analizy 
 Moduł "Tekst"
Analiza szczegółowa makrokryteriów z ich szczegółową budową 
 
 
Moduł do zarzšdzania profilami stanowiska i opisami referencyjnymi zawodów
 Moduł "Opisy referencyjne zawodów"
Możliwoœść skorzystania z 300 opisów referencyjnych zawodów wraz z ich regularnie aktualizowanym wzorcem
 Moduł "Profil rodzaju"
Możliwoœść dostosowania naszych opisów do specyfiki Państwa firmy
 
 
Moduły do zarzšdzania kandydatów i CV
 Moduł "Dossier kandydata"
Zarządzanie dossier kandydatów, poprzez dołączenie ich CV i Państwa komentarzy
 
 
Kwestionariusze
 "Kwestionariusz"
Setki pytań, aby docenić najważniejsze umiejętnośœci